/ Slovensky / English

Poloha

Aerolínie, Dialničná sieť, Dialničný obchvat, Železničná sieť a MHD

Minulosť Nie tak dávno, bola Bratislava defi novaná troma kľúčovými bodmi, železničnou stanicou, stanicou diaľkových autobusov a riekou. Všetok mestký život sa odohrával medzi týmito troma uzlami dopravy.

Prítomnosť Modernú Bratislavu uzatvára ďaľší dopravný uzol - medzinárodné letisko. Napojením projektu na letisko a vytvorením dokonalej mestskej dopravnej sieťe projekt Pharos plynule uzavrie rámec súčasného mesta.

Budúcnosť Za predpokladu postupného rozvoja a rastu sa posúva hranica mesta a z vítajúcej mestskej brány vzniká dôležitý uzol dopravy a mestského obchodu širšieho centra Bratislavy.

aeorolinie
dialnicna-siet
dialnicny-obchvat
zeleznicna-siet
mhd

Aerolinie

aerolinie

Napojenie projektu na letisko ponúka obrovský potenciál najmä administratívnej klientele, firmám pre ktoré je výhodné byť v priamom susedstve s letiskom, alebo dialničným obchvatom.

Dialničná sieť

dialnicna-siet

Napojením na diaľnicu, ktorá nás spája s Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou sa Pharos stane centrom biznisu aj v európskom ponímaní.

Dialničný obchvat

dialnicny-obchvat

Vynikajúca dopravná dostupnosť je daná aj priamym susedstvom s dialničným obchvatom.

Železničná sieť

zeleznicna-siet

Moderná železničná sieť TEN-T spojí Pharos s letiskom Schwechat a s ďalšími európskymi metropolami.

MHD

mhd

Vytvorením dokonalej mestskej dopravnej siete projekt Pharos plynule uzavrie rámec súčasného mesta.