/ Slovensky / English

Stav projektu

« Návrat


DECATHLON ďalšia prvá značka na Slovensku

15.08.2014

V auguste 2014 spoločnosť Decathlon kúpila a stala sa vlastníkom pozemku v pripravovanom projekte PHAROS Business park v Bratislave. So stavebnými prácami začne v septembri 2014.   čítať viac...

PHAROS BUSINESS PARK OŽÍVA

29.05.2014

V máji 2014 spoločnosť Bauhaus kúpila a stala sa vlastníkom pozemku v pripravovanom projekte Pharos Business park v Bratislave. So stavebnými prácami začne už v júli 2014. Teší nás, že práve prvá obchodná prevádzka na Slovensku spoločnosti Bauhaus bude súčasťou projektu Pharos Business park.   čítať viac...

Veľká EIA

29.05.2014

Na celý projekt bolo vydané kladné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie, čím sú potvrdené a skoordinované kapacity a realizovateľnosť celého projektu.   čítať viac...

Funkčné využitie pozemku

12.03.2014

Kód E.502 zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. Kód G.201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.   čítať viac...

STAV PROJEKTU PHAROS

12.03.2014

Projekt PHAROS má vybudovanú základnú dopravnú a technickú infraštruktúru.   čítať viac...