/ Slovensky / English

« Návrat


Územné rozhodnutie

Spoločnosť Development.SK obdržala právoplatné územné rozhodnutie na dopravnú a technickú infraštruktúru časť A.