/ Slovensky / English

« Návrat


Územné konanie

Územné konanie na dopravno-technickú infraštruktúru časť B bolo spustené.