/ Slovensky / English

« Návrat


Mestská časť Bratislava-Ružinov začala stavebné konanie

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala stavebné konanie na technickú infraštruktúru časť A.