/ Slovensky / English

« Návrat


Bolo spustené stavebné konanie mestskou časťou Bratislava - Ružinov

Bolo spustené stavebné konanie mestskou časťou Bratislava- Ružinov na dopravnú infraštruktúru časť A.