/ Slovensky / English

« Návrat


Právoplatné stavebné povolenie na cesty a technickú infraštruktúru.

Naša spoločnosť obdržala začiatkom mája právoplatné stavebné povolenie na základnú dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete.

Základná dopravná infraštruktúra „A“ bude pozostávať z predĺženia Galvániho cesty, vjazdu do územia, kruhového objazdu pri vstupe do projektu Pharos. Naša spoločnosť začne do konca roka s budovaním tejto infraštruktúry, tak aby sme koncom roka 2011 mali vybudovaní prístup do územia.