/ Slovensky / English

« Návrat


Funkčné využitie pozemku

Kód E.502 zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. Kód G.201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.