/ Slovensky / English

« Návrat


Veľká EIA

Na celý projekt bolo vydané kladné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie, čím sú potvrdené a skoordinované kapacity a realizovateľnosť celého projektu.