/ Slovensky / English

« Návrat


Nové autobusové spojenie do PHAROSu

Dňom 18.5.2015 bola zavedená nová autobusová linka č. 69, ktorá spája Avion Shopping Park s PHAROS Parkom a intervalom odchodov každých 30 minút.